Nekretnine Nešković  agencija za nekretnine Beograd

Nekretnine Nešković agencija za nekretnine - Beograd


Za klijnete koji su odlučili za saradnju sa nama da bi svoju nepokretnost prodali ili kupili radimo sledeće radnje:
Sagledavamo dokumentaciju o osnovu vlasnistva nepokretnosti i ukoliko je ista podobna za prodaju obavljamo konsultacije i dajemo stručne savete kako i na koji nacin da se najbolje nekretnina stavi na ponudu radi prodaje
Sa vlasnikom ili vlasnicima vršimo zajednički procenu trenutne tržišne vrednsoti i sa vlasnikom / vlasnicima nepokretnosti ugovaramo oglasnu i eventualno prodajnu cenu nepokretnosti po kojoj će se ista staviti u ponudu agencije '' Nekretnine Nešković''
Prezentacija opštih uslova poslovanja i Ugovora o posredovanju kojim se regulišu međusobni poslovni odnosi između nalogodavca vlasnika nepokretnosti i posrednika agecije ''NEКRETNINE NEŠКOVIĆ''
OBAVEZNO je potpisivanje Ugovora o posredovanju između agencije i vlasnika nepokretnosti sa jasno definisanim uslovima saradnje i uslovima raskida saradnje
Izrada fotografija nepokretnosti koja se stavlja u ponudu koje su autorsko pravo agencije ''NEКRETNINE NEŠКOVIĆ'' i iste se ne mogu upotrebljavati u druge svrhe osim za prezentaciju nepokretnosti sa jasno naznačenom identifikacijom agencije ''NEКRETNINE NEŠКOVIĆ''
Predalažemo marketinški plan i način prezentcije nepokretnosti
Sa svim svojim resursina nastojimo da u što kraćem roku sa najboljim mogućim uslovima i najvećom mogućom cenom prodamo ili kupimo Vašu nepokretnost
Sa specijalizivanim advokatskim kancelarijama pripremamo potrebnu dokuentaciju za prodaju-kupovinu Vaše nekretnine
Preko javnobelezničkih kancelarija organizujemo potpisivanje i overu dokumentacije o prometu nepokretnosti
Sevisiramo sve radnje koje su neophodne po prodaji ili kupovini nepokretnosti
Nekretnine Nešković  agencija za nekretnine Beograd
Jednom NEКRETNINE NEŠКOVIĆ, uvek NEКRETNINE NEŠКOVIĆ
Usluga koju zaslužujete, ljudi kojima verujete
Nekretnine Nešković - Top nekretnine
Naš tim
Milun